Ajuntament. Centraleta / Registre
registre@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Secretaria municipal
aielo.secretaria@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Intervenció - recaptació
aielo.recaptacio@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Treballadora social
aielo.treballadorasocial@cv.gva.es
aielo.serveissocials1@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Agència desenvolupament local
aielo.adl2@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte municipal
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte tecnic
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Enginyer tecnic
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Àrea de cultura, esports i festes
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arxiu municipal
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Jutjat de pau
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Biblioteca pública municipal
biblioteca@hotmail.com
Telefono: 96 236 07 04
Fax: 96 236 31 41
Centre de dia
aielo.serveissocials@cv.gva.es
Telefono: 626 515 010
Fax: 96 236 31 41
Casa de la joventut
casajoventut@hotmail.es
Telefono: 648 289 628
Fax: 96 236 31 41
Poliesportiu municipal
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 626 505 835
Fax: 96 236 31 41
Manteniment, obres, enllumenament, neteja i serveis municipals
Telefono: 695 796 824
Oficina Aigua - SEASA
Telefono: 962 912 833
Ajuntament. Centraleta / Registre
registre@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Secretaria municipal
aielo.secretaria@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Intervenció - recaptació
aielo.recaptacio@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Treballadora social
aielo.treballadorasocial@cv.gva.es
aielo.serveissocials1@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Agència desenvolupament local
promocioeconomica@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte municipal
urbanisme@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte tecnic
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Enginyer tecnic
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Àrea de cultura, esports i festes
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arxiu municipal
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Jutjat de pau
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Biblioteca pública municipal
biblioteca@hotmail.com
Telefono: 96 236 07 04
Fax: 96 236 31 41
Centre de dia
aielo.serveissocials@cv.gva.es
Telefono: 626 515 010
Fax: 96 236 31 41
Casa de la joventut
casajoventut@hotmail.es
Telefono: 648 289 628
Fax: 96 236 31 41
Poliesportiu municipal
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 626 505 835
Fax: 96 236 31 41
Manteniment, obres, enllumenament, neteja i serveis municipals
Telefono: 695 796 824
Oficina Aigua - SEASA
Telefono: 962 912 833
Ajuntament. Centraleta / Registre
registre@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Secretaria municipal
aielo.secretaria@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Intervenció - recaptació
aielo.recaptacio@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Treballadora social
aielo.treballadorasocial@cv.gva.es
aielo.serveissocials1@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Agència desenvolupament local
promocioeconomica@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte municipal
urbanisme@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte tecnic
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Enginyer tecnic
urbanisme@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Àrea de cultura, esports i festes
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arxiu municipal
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Jutjat de pau
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Biblioteca pública municipal
biblioteca@hotmail.com
Telefono: 96 236 07 04
Fax: 96 236 31 41
Centre de dia
centredia@aielomalferit.es
Telefono: 626 515 010
Fax: 96 236 31 41
Casa de la joventut
casajoventut@hotmail.es
Telefono: 648 289 628
Fax: 96 236 31 41
Poliesportiu municipal
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 626 505 835
Fax: 96 236 31 41
Manteniment, obres, enllumenament, neteja i serveis municipals
Telefono: 695 796 824
Oficina Aigua - SEASA
Telefono: 962 912 833
Ajuntament. Centraleta / Registre
registre@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Secretaria municipal
aielo.secretaria@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Intervenció - recaptació
aielo.recaptacio@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Treballadora social
aielo.treballadorasocial@cv.gva.es
aielo.serveissocials1@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Agència desenvolupament local
promocioeconomica@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte municipal
urbanisme@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arquitecte tecnic
urbanisme@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Enginyer tecnic
urbanisme@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Àrea de cultura, esports i festes
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Arxiu municipal
arxiu@aielomalferit.es
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Jutjat de pau
Telefono: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Biblioteca pública municipal
biblioteca@hotmail.com
Telefono: 96 236 07 04
Fax: 96 236 31 41
Centre de dia
centredia@aielomalferit.es
Telefono: 626 515 010
Fax: 96 236 31 41
Casa de la joventut
casajoventut@hotmail.es
Telefono: 648 289 628
Fax: 96 236 31 41
Poliesportiu municipal
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefono: 626 505 835
Fax: 96 236 31 41
Manteniment, obres, enllumenament, neteja i serveis municipals
Telefono: 695 796 824
Oficina Aigua - SEASA
Telefono: 962 912 833