ARQUITECTE: David Sanchis Llopis

urbanisme@aielomalferit.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Horari d’atenció al pùblic: Dimarts i dijous de 10:30h a 14:30h
Serveis i tramits que es presten als ciutadans:

- Certificats i informacións urbanístiques
- Llicències d’obra major
- Llicència primera i segona ocupació
- Llicències de segregació
- Planejament municipal

ARQUITECTE TÈCNIC: Vicent Sanz Guerrero

urbanisme@aielomalferit.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Atenció al pùblic: Dimarts i Dijous de 10:30h a 14:00h
Serveis i tramits que es presten als ciutadans:

- Certificats i informacions urbanístiques.
- Certificats de compatibilitat urbanística per a l’obtenció de comunicacions i llicències ambientals.
- Devolució de fiances per obres en la via pública
- Llicències d’obra menor
-I nformació urbanística

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL: Sergio Mateu

urbanisme@aielomalferit.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Atenció al pùblic: Dijous de 11:00h a 14:30h.
Serveis i tramits que es presten als ciutadans:

- Sol.licitud de comunicacions i llicències ambientals.
- Règim d’obertura d’activitats comercials i determinats serveis.
- Canvis de nom de llicències d’obertura.
- Molèsties relacionades amb activitats.