ÁREA DE CULTURA

Regidora: 
Telefon: 
Horari d’atencio al public: 
Funcionaria municipal responsable del servei: Mª Jesús Juan Colomer (Bibliotecaria)
bibliotecaaielo@hotmail.com
Telèfon mati: 96 236 30 10
Telèfon vesprada: 96 236 07 04

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONS DE LA BIBLIOTECA

- Recepció:


És el punt d’informació on s’atenen totes les consultes i es realitza el préstec i devolució de llibres, vídeos, revistes, mitjançant el carnet de soci, vàlid per a totes les biblioteques de la Xarxa de Lectura Publica Valenciana (XLPV).

recepcio

 

 

Sala infantil i juvenil:


Conta amb 36 llocs de lectura, OPAC de consulta, un extens i seleccionat fons de literatura infantil i juvenil a banda d’obres de referència adequades. Les obres de creació literària es troben classificades per colors segons l’edat aproximada i dins d’ells per col·leccions: Teixell roig: 0 a 5 anys Teixell blau: 6 a 9 anys Teixell groc: 11 a 12 anys Teixell verd: 13 anys...

sala infantil

 

- Sala d’adults:


Esta sala compta amb 58 llocs de lectura i disposa de 10 equips informàtics amb connexió a internet i dos impressores. - OPAC per a consulta en línia del catàleg. - Secció d’audiovisuals i multimedia. - Espai dedicat a la lectura de publicacions periòdiques, amb 6 llocs de lectura. - Secció de fons local, que reuneix en qualsevol suport, tots els documents publicats que fan referència a Aielo de Malferit i dels pobles de la comarca de la Vall d’Albaida. A esta sala podem trobar els llibres de temàtica general ordenats segons la Classificació Decimal Universal (CDU).

sala adults

 

- Sala Josep Ortiz i Sanz:


En ella es poden consultar els llibres del Degà Josep Ortiz i Sanz que disposa la Biblioteca, donats pel seu biògraf Fernando Goberna Ortiz. Esta sala dedicada a l’il·lustrat Josep Ortiz, esta destinada a ser un lloc de conservació i investigació d’esta figura universalment coneguda i destacada d’Aielo.

sala josep ortiz i sanz

 

- Sala multiús:


Sala ubicada a la part central de l’antic grup escolar, condicionada com a dipòsit de la Biblioteca i preparada per acollir activitats de foment de la lectura, exposicions, conferencies, contacontes, presentacions de llibres o grups de lectors i usuaris que necessiten una sala reservada.

SERVEIS QUE OFERTA LA BIBLIOTECA

 

Consulta en sala i accés lliure a totes les seccions

  1. Informació i orientació bibliogràfica.
  2. Guies de lectura elaborades per la Biblioteca o per altres centres.
  3. Exposició de novetats a la prestatgeria de l’entrada.
  4. Préstec de llibres, DVD, CD-rom, vídeos, quedant excloses de préstec les obres de referència, algunes obres del fons local i els llibres de la Sala Josef Ortiz i Sanz.
  5. Admissió de desiderates.
  6. Servei d’accés a internet. Els equips instal·lats es podran usar exclusivament per a consulta, treball i estudi.
  7. Servei d’ impresora
  8. Animació lectora de la biblioteca.

NORMES D’ US DE LA BIBLIOTECA

NORMES D’ US DE LA BIBLIOTECA

Com sabeu la Biblioteca es un lloc públic i gratuit d’ús comunitari. Per això, i degut a les seues característiques, hem de respectar-la atenent a una sèrie de normes d’utilització:

- Està prohibit fumar.

- No pots entrar amb menjar o begudes.

- Els telèfons mòbils és millor desconnectar-los.

- Has de parlar baixet per no molestar als altres usuaris i respectar l’estudi.

- S’han de respectar les instal·lacions i mobiliari, procurant conservar-les en bon estat.

- Demana i fes suggeriments a la bibliotecària.

NORMES D’ US SERVEI D’INTERNET

El servei està destinat a la consulta de qualsevol informació disponible a través de la xarxa, dins el marc legal vigent. No està pensat per accedir a jocs, xats, etc., ni a pàgines de contingut racista, pornogràfic o que atempten contra la dignitat de les persones.

Per fer ús del servei cal disposar del carnet de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i presentar?lo abans d’iniciar la sessió. Per utilitzar un ordinador s’ha de sol·licitar aquest servei a la bibliotecària.

Les sessions diàries tenen una durada màxima de 60 minuts per usuari.

L’ús dels llocs serà de caràcter individual per garantir la confidencialitat de la resta dels usuaris

Els menors de 16 anys necessiten una autorització dels pares, manifestant la conformitat i permetent que els seus fills utilitzen Internet baix la seua responsabilitat. El model d’ autorització es podrà obtenir en la Biblioteca

L’usuari es compromet a respectar la legalitat vigent en matèria de propietat intel·lectual.

El personal de la biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions quan ho considere oportú.

L’usuari que cree documents, els modifique o descarrega informació que desitge conservar, haurà de fer us d’ un dispositiu d’emmagatzemament propi abans d’acabar la sessió.

No es pot instal·lar cap aplicació al disc dur dels PCs

Els usuaris de la Biblioteca Municipal amb Xarxa de Lectura Pública Valenciana, podran fer us del servei de fotocopiadora. Es podran imprimir les recerques o treballs fets a la biblioteca. Els preus establerts son 0’10 € per full, amb un màxim de 10 fulls per usuari

Per a poder accedir i fer us del servei d’ Internet ubicat en la Sala d’ adults, caldrà disposar de l’ abonament d’ accés lliure.

sala informatica

Funcionament de l’ abonament d’ accés lliure:

Per a poder adquirir un abonament d’ accés lliure caldrà fer el pagament prèviament mitjançant ingrés bancari en qualsevol banc o caixa de la localitat a nom de l’ Ajuntament d’ Aielo de Malferit.

Desprès es podrà arreplegar l’ abonament en la Biblioteca Municipal o l’ Ajuntament, prèvia presentació del resguardo del pagament

Els tiquets no caduquen i son transferibles.

Els tiquets deuran lliurar-se en la Biblioteca abans d’ accedir a la zona d’ ordinadors. Un tiquet per persona.

La durada de les sessions serà de fins un hora per a cada tiquet

Els preus dels abonaments son:

5 usos: 5 euros

10 usos: 9 euros

No es podrà fer us del Server d’ Internet de la biblioteca Municipal sense l’ esmentat abonament.

CARNET DE LECTOR

Per a fer-se el carnet de lector i accedir al préstec, només has de portar una fotografia i omplir la sol·licitud amb les vostres dades (nom, cognoms, DNI). El mateix dia et podràs emportar llibres, revistes, CD... Amb aquest carnet podràs agafar en préstec documents de qualsevol biblioteca de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (XLPV). Has de tindre en compte aquestes normes:

1).- Cada soci podrà tenir en préstec un màxim de tres exemplars. Es pot disposar dels exemplars deixats durant un període màxim de quinze dies. Una vegada finalitzat aquest període, l’exemplar haurà de ser tornat a la biblioteca o renovar el préstec.

2).- En cas de retard en la devolució d’un exemplar, el soci serà sancionat amb un dia de suspensió per cada dia de retard i document.

3).- Si un soci perd un exemplar o el deteriora, haurà d’abonar la compra de l’exemplar.

4).- Els usuaris poden endur-se en préstec tots els documents de la Biblioteca, excepte aquells que, per les seves característiques, porten l’etiqueta "Exclòs préstec".

INFORMACIÓ I CONSULTA:

La Biblioteca Publica Municipal es trova al Passeig de l’ Eixample, Avd. St. Crist de la Pobresa, 3

Horari atenció al públic: De 17:00h a 20:00h
Enllaços d’interes:

Blog historia d’Aielo

Consultes cataleg biblioteca

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Pública Municipal arranca de 1951, en que gràcies a l’interes de la cronista oficial del poble Nª Mª Angeles Belda Soler, va dedicar tot aquest any a contactar amb els organismes públics competents per aconseguir una Biblioteca Pública, prenent-se l’acord al ple de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit del dia 20 de juliol de 1951.

 

 

Una Junta es faria càrrec del seu funcionament decidint instal·lar la Biblioteca als locals del grup escolar (part central de les Escoles Velles). Els integrants de la Junta formaren una llista de socis fundadors que aportaven una quota fundacional i voluntària, i adquiriren el mobiliari necessari. El primer lot de llibres va arribar a Aielo el dia 3 de juliol de 1952, enviat des de Madrid per tren a l’estació d’Ontinyent i constava de tres caixes de llibres de temàtica variada.

 

 

Però la Biblioteca es va trobar amb una sèrie de problemes per a ser ubicada al Grup Escolar i mentre eren solventats, la parròquia Sant Pere Apòstol va habilitar i prestar la sagristia de l’Església per a que la Biblioteca poguera començar a funcionar. I no seria fins el 18 de juliol de 1953 quan definitivament seria inaugurada al Grup Escolar (Escoles Velles). El nou local tenia moltes mancances, la Biblioteca quedà en poc temps menuda i l’Ajuntament es va veure obligat a buscar un nou espai.

 

 

Al 1962 començaren les obres de condicionament d’un local als baixos de l’Ajuntament on va ser traslladada. Situada a l’Ajuntament, novament la Biblioteca comença a tindré problemes d’espai, humitat i mobiliari inadequat, tot agreujat per falta d’inversió. Era urgent i necessari una solució. Així que de manera provisional l’any 1979, és traslladada als locals de la Biblioteca Escolar del Col·legi Públic San José de Calasanz (Escoles Noves).

 

 

entrada biblioteca

 

 

El dia 9 de gener de 1987, la Biblioteca va estrenar local propi a l’antic Hospital Beneficència. I des d’aleshores la Biblioteca cada dia va anar creixent i es va omplir tant que de nou va necessitar mes espai. Tot fins l’any 2007, desprès de més de 50 anys des de la seua fundació, la biblioteca torna a ser instal·lada a les Escoles Velles, esta vegada a la fi, per acollir una Biblioteca més amplia i moderna que incorpora soports electrònics i noves tecnologies.

 

 


EL DEGÀ JOSEP ORTIZ I SANZ

 

La denominació actual de la Biblioteca fa homenatge a Josep Ortiz i Sanz, nascut a Aielo de Malferit el 5 de setembre de 1739 i mort a València en 1822. Va ser un erudit il·lustrat de temps de Carles III i Carles IV,

 

 

DEGÀ JOSEP ORTIZ I SANZ

 

 

 

conegut a tota Europa i Hispanoamèrica per ser traductor i comentarista de l’obra d’arquitectura Diez Libros de Arquitectura de M. Vitruvio, eclesiàstic, antiquari i literat, e historiador.

 

 

Entre moltes de les seus obres figura un Compendio Cronológico de la Historia de España, Los diez libros de Diógenes Laercio, El azote de tunos hogazanes y vagabundos, Viage Arquitectónico-Anticuario de España.

 

 

Nomenat acadèmic honorífic de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran de Madrid l’any 1787; oficial bibliotecari de la Real Biblioteca des del 1792 fins el 1799, quan li concediren el títol de bibliotecari honorari. El rei Carles IV el va nomenar degà de Col·legiata de Sant Felip de Xàtiva a 1802. Al ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat de 17 juny de 1993 acordaren posar de nom a la Biblioteca Pública Municipal, Degà Ortiz i Sanz, fent així reconegut elogi a l’il·lustre aieloner que a més a més també va ser bibliotecari.


L’ ACTUAL EDIFICI

 

 

 

La Biblioteca es troba allotjada a l’històric edifici de les Escoles Velles. El 25 d’octubre de 1925 es va col·locar la primera pedra de les escoles als terrenys donats per l’aieloner Batiste Aparici Belda.
L’any 1927, en temps de la dictadura de Primo de Rivera, va ser dissenyat l’edifici per l’arquitecte alcoià Vicente Valls Gadea.

 

 

 

Les escoles foren inaugurades el diumenge 22 de març de 1931. Durant 75 anys han estat funcionant com Escoles, fins el 10 de gener de 2005 que foren tancades i l’alumnat traslladat a un nou centre escolar. L’emblemàtic edifici ha segut adaptat a les necessitats actuals del poble, la part esquerra (niñas) ha passat a convertir-se en el museu de Nino Bravo, inaugurat al 2006. La part dreta (niños) és des del 2007 la nova Biblioteca Pública Municipal Degà Ortiz i Sanz.

DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA BIBLIOTECA: