CALENDARI FISCAL 2020

Guals Permanents:

  • del 17 de febrer fins al 17 d´abril de 2020.

Recollida de Fem i Desguàs de Canalons:

  • del 16 de març fins al 18 de maig de 2020.

Impost Municipal de circulació de vehicles de tracció mecànica:

  • del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2020.

Modificat en Junta de Govern Local del 31 de març de 2020

  • del 15 de juny al 15 d'agost de 2020

Cementeri:

  • del 15 d´octubre al 15 de desembre de 2020.

Modificat en Junta de Govern Local del 31 de març de 2020

  • del 30 d'octubre al 30 de desembre de 2020

 

Lloc de pagament

En qualsevol de les entitats bancàries de la localitat els dies assenyalats en horari d´atenció al públic. Transcorregut el termini d´ingrés, els deutes s´exigiran pel procediment de constrenyiment i tindran recàrrec, a més dels interessos de demora i, si s´escau, les despeses que es produïsquen.

Descarrega't l'edicte del Calendari Fiscal 2020

 

Atenció al públic

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Horari: de Dilluns a Divendres de 10:30h a 14:30h
Telefon: 96 236 30 10
aielo.registre@cv.gva.es