Descripció dels Consells

 

És l’òrgan consultiu en matèria d’activitats, de projectes i programes que es realitzen o es promoguen al municipi, vinculats amb la història i el patrimoni local, la seua difusió i manteniment, així com en qualsevol aspecte que envolte aquesta àrea.

 

Composició dels òrgans

 

 • President: Alcalde o Regidor en qui delegue.
 • Vocals:
  • Representant de l’Associació Veïnal
  • 3 historiadors de la localitat
  • Arxivera i Bibliotecària Municipal
  • 1 investigador de les universitats valencianes
  • 1 membre del Bloc d’Història Local
  • 2 veïns amb interès per la història local, designats a proposta del Consell

 

Convocatòries i Actes

 

2 de Desembre de 2020

27 de Gener de 2021

12 de Maig de 2021

6 de Juliol de 2022