Què és?

 

PUAM AIELO DE MALFERIT

L’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Tot això, servirà per a avançar en el disseny d´un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, que són en definitiva els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la UE per a la dècada 20-30.

 

Objectius del PUAM

  1. Dotar al municipi d'una planificació estratègica que incorpore els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels ODS.
  2. Disposar d'un full de ruta d'actuacions en l'àmbit municipal, participada amb la ciutadania i els agents socials, que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal.
  3. Facilitar l'accés del municipi a convocatòries d'ajudes en l'àmbit provincial, estatal i europeu

 

Agenda Urbana 2030

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per unanimitat pels 193 Estats membres de les Nacions Unides l’any 2015. Aquesta agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de ser aconseguits d’ací a 2030 i representen sens dubte una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú arrere.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

 

 

ODS

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Encara que els ODS no són jurídicament obligatoris, s'espera que els governs els adopten com a propis, emprant-los com a brúixola per a harmonitzar els objectius als compromisos mundials, la qual cosa és extensible també a nivell regional i local, sempre considerant la necessitat d'adaptar l'abast i continguts dels ODS i les seues metes al context local i a les seues competències.

 

Aprovació del PUAM

 

Feu CLIC a la imatge per enllaçar amb la pàgina web del PUAM AIELO DE MALFERIT