Notícies i Esdeveniments

SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 3 de desembre a les 20 hores)

02-12-2020 18:30
SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 3 de desembre a les 20 hores)

SESSIÓ PLENÀRIADemà dijous dia 3 de desembre a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament.Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. ORDRE DEL DIA:
  1. Expt. 1278/2020.- Aprovació provisional del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana d’Aielo de Malferit.

  2. Precs i preguntes


SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 3 de desembre a les 20 hores)

SESSIÓ PLENÀRIADemà dijous dia 3 de desembre a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament.Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. ORDRE DEL DIA:
  1. Expt. 1278/2020.- Aprovació provisional del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana d’Aielo de Malferit.

  2. Precs i preguntes


Array