Notícies i Esdeveniments

Publicat el DECRET i la RESOLUCIÓ de la GVA al DOGV núm. 9029 relatives a noves mesures COVID-19 en la CV (En vigor des de les 00:00h de l'1 de març)

26-02-2021 16:00
Publicat el DECRET i la RESOLUCIÓ de la GVA al DOGV núm. 9029 relatives a noves mesures COVID-19 en la CV (En vigor des de les 00:00h de l'1 de març)

Publicat el DECRET i la RESOLUCIÓ de la GVA al DOGV núm. 9029 relatives a noves mesures COVID-19 en la Comunitat Valenciana en vigor des de l’1 de març. 
 • Trobades socials 4 persones espais públics (oberts o tancats)

 • En espais privats únicament les persones convivents

 • Final confinament grans ciutats

 • Actes de culte amb 50% de l’aforament i distància 1’5 m.

 • Comerços fins 20:00 i al 50% de l’aforament

 • Es permet l’esport a l'aire lliure amb limitacions

 • Es reobrin parcs i jardins

 • Es manté el toc de queda de 22 a 6 hores
Terrasses 4 persones per taula fins 18:00 h. i a més a més:


 1. Obertura de les terrasses a l'aire lliure amb un aforament màxim del 75%.

 2. Es considera «terrasses a l'aire lliure», tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

 3. La distància entre taules serà de 1,5 metres.

 4. El consum serà sempre assegut en taula.

 5. L'ús de màscara serà necessari quan no s'estiga consumint.

 6. L'aforament màxim permés ha d'estar visible en l'entrada.

 7. Només estarà permés l'entrada en zona interior de l'establiment per a ús exclusiu del bany i només per una única persona, excepte causes justificades per a acompanyament, que haurà d'anar proveïda de màscara.

 8. Es respectaran les mesures generals i addicionals d'higiene, recollides respectivament, en els apartats 2.1 i 2.2 i 2.4. de l'Acord del 19 de juny, del Consell.

 9. No es permet:L'ús de la barra.Els serveis tipus *self *service o bufet.Fumar.No pot fer-se ús dels jocs d'atzar.
 MÉS INFORMACIÓ ALS SEGÜENTS ENLLAÇOS: DECRET 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'actualitzen les mesures limitació de permanència grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, fins al 14 de març de 2021 inclusivament.RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la conselleria de Salut Publica, per la qual s'acorden noves mesures, a conseqüència de situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 


Publicat el DECRET i la RESOLUCIÓ de la GVA al DOGV núm. 9029 relatives a noves mesures COVID-19 en la CV (En vigor des de les 00:00h de l'1 de març)

Publicat el DECRET i la RESOLUCIÓ de la GVA al DOGV núm. 9029 relatives a noves mesures COVID-19 en la Comunitat Valenciana en vigor des de l’1 de març. 
 • Trobades socials 4 persones espais públics (oberts o tancats)

 • En espais privats únicament les persones convivents

 • Final confinament grans ciutats

 • Actes de culte amb 50% de l’aforament i distància 1’5 m.

 • Comerços fins 20:00 i al 50% de l’aforament

 • Es permet l’esport a l'aire lliure amb limitacions

 • Es reobrin parcs i jardins

 • Es manté el toc de queda de 22 a 6 hores
Terrasses 4 persones per taula fins 18:00 h. i a més a més:


 1. Obertura de les terrasses a l'aire lliure amb un aforament màxim del 75%.

 2. Es considera «terrasses a l'aire lliure», tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

 3. La distància entre taules serà de 1,5 metres.

 4. El consum serà sempre assegut en taula.

 5. L'ús de màscara serà necessari quan no s'estiga consumint.

 6. L'aforament màxim permés ha d'estar visible en l'entrada.

 7. Només estarà permés l'entrada en zona interior de l'establiment per a ús exclusiu del bany i només per una única persona, excepte causes justificades per a acompanyament, que haurà d'anar proveïda de màscara.

 8. Es respectaran les mesures generals i addicionals d'higiene, recollides respectivament, en els apartats 2.1 i 2.2 i 2.4. de l'Acord del 19 de juny, del Consell.

 9. No es permet:L'ús de la barra.Els serveis tipus *self *service o bufet.Fumar.No pot fer-se ús dels jocs d'atzar.
 MÉS INFORMACIÓ ALS SEGÜENTS ENLLAÇOS: DECRET 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'actualitzen les mesures limitació de permanència grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, fins al 14 de març de 2021 inclusivament.RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la conselleria de Salut Publica, per la qual s'acorden noves mesures, a conseqüència de situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 


1 / 1