Aielo de malferit

Aielo de Malferit

Aielo de malferit capital cultural

Referències

Totes les imatges i la gran part de videos d’aquest apartat s’han extret del blog d’història local, historiadeaielo.blogspot.com.es, que al mateix temps les pren de l’Arxiu fotogràfic de la Biblioteca Municipal.

1 Trobat a “Aportación a la Historia de Aielo de Malferit”, capítol X., escrit per Maria Angeles Belda. O a la pàgina web

2 Per a més informació sobre l’escultor mirar : Torres Martínez, José ; Alba: revista d'estudis comarcals de la Vall d'Albaida,  nº. 20-21, 2005-2006 , pàgs. 86-115

3 Informació extreta de l’article escrit per Maria Jesús Juan i Mariló Sanz, titulat : “NOSTRA SRA. DEL CARMEN, SENYERA DEL FONDO : Aielo de Malferit. 13 juliol de 2012. En historiadeaielo.blogspot.com.es

4 Dades obteses de l’escrit : “JOSEFA JUAN DOMENECH I LA FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA”, escrit per Maria Jesús Juan, a l’anterior cita el juliol de 2012.

5 Per a saber més sobre aquest, podeu mirar la pàgina web següent : http://historiadeaielo.blogspot.com.es/search/label/CerC3A0mica , o bé podeu passar-vos per la biblioteca municipal i fer-vos amb un exemplar del llibre, “Un patrimoni a descobrir: Cerámica devocional, taulells ornamentals i paviment hidràulic d’Aielo de Malferit”, escrit per Noelia Vidal.

6 Informació extreta del blog d’història de la localitat que avall tenim. Que te com autores a Maria Jesús Juan, Mariló Sanz i fotografies de Noelia Vidal. En l’escrit de, “Preparatius de la Processió de Divendres sant”.