3 places d''agent de Policia Local. Concurs oposició (estabilització d''ocupació temporal)

 

Procés selectiu convocat per l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, per a la provisió en propietat de tres places de Policia Local, categoria Agent, vacants en el cos de la Policia Local de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit (Estabilització d'ocupació temporal), grup C, subgrup C1, pel torn d'oposició-estabilització d'ocupació temporal, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2017.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PUBLICACIÓ BOE

TRIBUNAL I PRIMER EXERCICI

ACTA 1R EXERCICI - 6/07/2020

ACTA 2N EXERCICI - 8/07/2020

ACTA 3R EXERCICI - 10/07/2020

ACTA 4RT EXERCICI - 13/07/2020

ACTA EXERCICI 5 - 15/07/2020

ACTA EXERCICI 6 - 17/07/2020

ACTA EXERCICI 7 - 20/07/2020

ACTA EXERCICI 8 - 30/07/2020

 

Tècnic en comptabilitat i recaptació