Descripció dels Consells

 

Fusiona els Consells de les àrees de joventut i d’esports, canalitzats en un únic òrgan consultiu amb la finalitat d’assessor i participar en la gestió de les polítiques de joventut i en matèria esportiva per tal d’optimitzar els recursos, així com en qualsevol aspecte que incidisca en estes àrees, incloent la gestió i manteniment dels edificis, instal·lacions, equipaments, programacions i activitats.

 

Composició dels òrgans

 • President: Alcalde o Regidor en qui delegue.
 • Vocals:
  • Regidor de les àrees
  • Representant del Club de Karate Aielo
  • Representant de l’Associació Veïnal
  • Representant de l’Associació de Ball Sherezade
  • Representants del col·lectiu Alena que no Arribes
  • Representant de l’Associació Juvenil Casa de la Joventut
  • Representant del Club de Columbicultura la Ayelense
  • Representants del Club de Futbol Aielo
  • Representant del GRE d’Atletisme Tira Tu Endavant
  • 2 esportistes locals i/o persones vinculada al món de l’esport, designades pel Consell
  • 2 joves de la localitat, designats a proposta del Consell

 

El Ple de l’Ajuntament serà l’encarregat d’aprovar la modificació en la composició d’estos Consells Sectorials sempre que quede degudament justificat.

 

Convocatòries i Actes

 

30 de Novembre de 2020

1 de Febrer de 2021

23 de Febrer de 2022

7 de Novembre de 2022