Descripció dels Consells

 

Òrgan consultiu d'estudi i assessorament referent a desenvolupament econòmic-social i política d'ocupació local.

Composició dels Òrgans

 • President:  Alcalde o Regidor en qui delegue. 
 • Vocals:
  • Regidor de l’àrea econòmica  
  • Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament.
  • 2 representants de l’associació d’empresaris COEVAL. Un d’ells serà empresari de la localitat).
  • Un representant del comerç i l’hostaleria a designar entre el membres del sector.
  • Un representant del sindicat amb major representació en les darreres eleccions locals.
  • Representant de l’Associació Veïnal
  • Un representant de cadascun dels Consells Sectorials
  • 2 veïnes/veïns designades a proposta del Consell

 

Convocatòries i Actes

 

4 de març de 2021

13 de maig de 2021

PREMIS 9 d'Octubre de 2021

PREMIS 9 d'Octubre de 2022

14 de novembre de 2022

23 de febrer de 2023