DOCUMENTS

  •  ACTA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL ESCOLAR MUNICIPAL

 

  •  ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL ESCOLAR MUNICIPAL

  · REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL ESCOLAR MUNICIPAL

 

 

PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL