Indica el teu DNI

ALCALDE I REGIDORS
Alcaldia
Regidor Economia i Inversions Públiques i Esports
SERVEIS SOCIALS
Raquel | Tècnic PANGEA
Carles | Treballador Social
Inés | Treballadora Social
TÈCNICS
Casa Joventut i Xarxes Digitals
Arquitecte Tècnic
Arxiu
Arquitecte
Enginyer Tècnic
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Eva | Atenció al Públic
Mati | Atenció al Públic
INTERVENCIÓ
Silvia | Intervenció
Mª Cruz | Intervenció
RECAPTACIÓ
Recaptació
CADASTRE
Cadastre i Padró d'Habitants